Slovakia - Tomas Hulik
Drevenný kostolík, Ruská Bystrá

Drevenný kostolík, Ruská Bystrá

Drevenný kostolík, Ruská Bystrá, UNESCO World Heritage site